Ga naar inhoud

Wegwerphandschoenen

Een handschoenassortiment met een hoge bescherming voor verontreinigende omgevingen. Voor werkomgevingen met chemicaliën, bijtende stoffen en andere gevaarlijke stoffen is het erg belangrijk dat de juiste bescherming wordt geboden.