Ga naar inhoud

TEGERA's gids voor chemisch bestendige handschoenen

Gebruik onze chemische beschermingsgids of neem contact op met een van onze verkopers voor hulp bij het vinden van een geschikte handschoen ter bescherming tegen het betreffende chemische mengsel.

Als je met oliën en chemische stoffen werkt zonder je handen te beschermen, stel je jezelf niet alleen bloot aan het risico van huidbeschadiging, maar loop je ook kans op beschadiging van je zenuwstelsel en je vitale organen. Verder kunnen de chemicaliën huidirritatie en overgevoeligheid veroorzaken, en kunnen bijtende stoffen schade veroorzaken. Gebruik altijd onze chemische beschermingsgids, of raadpleeg onze verkopers bij het kiezen van handschoenen.

Alle Ejendals-handschoenen met chemische bescherming zijn getest en goedgekeurd volgens EN 374, gevaren en risico's van chemische stoffen en micro-organismen. Handschoenen met chemische bescherming zijn bedoeld voor eendaags gebruik, en soms zelfs voor kortere periodes.

LAAT ONS WETEN WELKE HANDSCHOEN BIJ JOUW BEHOEFTEN PAST

Gebruik altijd onze chemische beschermingsgids, raadpleeg onze verkopers of richt je vraag aan cs.support@ejendals.com bij het kiezen van handschoenen.

VERDERE ONDERSTEUNING

Om in meer complexe gevallen advies te kunnen geven over de keuze van handschoenen met chemische bescherming, willen we graag het volgende weten:

 • Welke chemicaliën worden er gebruikt? Voeg de betreffende veiligheidsinformatiebladen toe.
 • Op welke manier wordt er met deze chemicaliën omgegaan? Beschrijf de werkzaamheden, de duur en het verwachte blootstellingsniveau.
 • Download het Excel-document en vul dit in: Ejendals-formulier voor chemische bescherming.

Stuur het ingevulde Excel-document + veiligheidsinformatiebladen op naar cs.support@ejendals.com

TEGERA-HANDSCHOENEN MET CHEMISCHE BESCHERMING

Ontdek ons assortiment handschoenen met chemische bescherming.

Handschoenen met chemische bescherming

DOORBRAAKTIJDEN (BTT) VOOR EEN SELECTIE VAN VEELVOORKOMENDE CHEMICALIËN

De doorbraaktijd (BTT) is de tijd die benodigd is om een chemische stof door een materiaal heen te laten dringen. Dit hangt voornamelijk af van het soort materiaal en daarnaast van de dikte (en andere factoren). Alle gegevens zijn gebaseerd op volledig contact met de chemicaliën bij kamertemperatuur, en moeten worden aangepast aan de werkelijke omstandigheden en de bijkomende risico's.

De BTT-gegevens in deze chemische beschermingsgids zijn afkomstig van gecombineerde gegevens uit laboratoriumtests en onze interne database. De BTT-waarden worden berekend van best passende tot experimentele data, en worden naar beneden afgerond naar de dichtstbijliggende EN374-klasse (en twee toegevoegde lagere niveaus van 0 tot 5 min, die kunnen worden gebruikt bij het kiezen van handschoenen voor zeer kortdurende werkzaamheden).

WAARAAN MOET JE DENKEN BIJ HET KIEZEN VAN HANDSCHOENEN MET CHEMISCHE BESCHERMING

 • Een handschoen die een goede bescherming tegen een bepaalde chemische stof biedt, kan mogelijk veel slechter beschermen tegen andere stoffen of tegen een mengsel van chemische stoffen.
 • In de regel zijn handschoenen met chemische bescherming bedoeld voor eendaags gebruik. Ze mogen niet worden hergebruikt.
 • Een gebruikte handschoen is chemisch verontreinigd, en bij aanraking bestaat het risico dat de huid wordt blootgesteld aan schadelijke stoffen.
 • Hogere temperaturen verkorten de tijd die nodig is voor het binnendringen van de chemische stof.
 • Dikkere materialen leiden meestal tot langere doorbraaktijden (BTT, voor het Engelse breakthrough time).
 • Bij Ejendals geven we voor handschoenen die bestaan uit meerdere lagen (voering etc.) de effectieve dikte van de chemische beschermlaag aan met een asterisk (*). Deze dikte gebruiken we ook in onze schattingen van de BTT voor een bepaalde combinatie van een handschoenmodel met een chemische stof.
 • Zodra een chemische stof is opgenomen, blijft deze binnendringen (permeatie) in de beschermende handschoen.
 • Doordringing van een beschermende handschoen gebeurt op moleculair niveau en is dus niet zichtbaar met het blote oog.
 • Zelfs de beste handschoenen verliezen hun beschermende eigenschappen als ze mechanisch zijn beschadigd of als de chemische stof eenmaal door het materiaal heen is gedrongen.
 • Sterk bijtende chemicaliën kunnen het handschoenmateriaal blijvend beschadigen door dit af te breken vóór de opgegeven doorbraaktijd.

WAT IS WAT?

 • PERMEATIE is een proces waarbij de chemische stof wordt geabsorbeerd en op moleculair niveau door het handschoenmateriaal heen dringt.
 • PENETRATIE betreft de verplaatsing van de chemische stof door gaatjes en andere onvolkomenheden in het handschoenmateriaal.
 • DEGRADATIE is de situatie waarin de fysieke weerstand van het handschoenmateriaal verslechtert onder invloed van een chemische stof.

HET COMBINEREN VAN CHEMICALIËN KAN ONVOORZIENE GEVOLGEN HEBBEN

Twee chemische stoffen met bekende eigenschappen kunnen een onverwacht effect teweegbrengen wanneer ze worden vermengd. Aangezien het aantal chemische stoffen op de markt enorm is, is het nagenoeg onmogelijk om alle denkbare combinaties te testen. Er bestaan modellen voor het schatten van de gecombineerde effecten op basis van wat er bekend is over de componenten van de chemicaliën. Echter, deze veronderstellen dat er informatie beschikbaar is en dat de betreffende chemische stoffen hetzelfde werkingsmechanisme hebben. Dit betekent dat de modellen alleen kunnen worden gebruikt voor groepen van chemische stoffen die zich op een vergelijkbare manier gedragen – niet voor complexe mengsels van chemische stoffen waaraan we in werkelijkheid worden blootgesteld.

HANDSCHOENEN MET BARRIÈREBESCHERMING

TEGERA-handschoenen met barrièrebescherming bieden de gewenste prestaties, comfort en handbescherming bij het werken met voeding, oliën en vloeistoffen — inclusief licht agressieve tot zeer agressieve chemicaliën. Kies de juiste bescherming voor je handen. Zo voorkom je huidirritaties, overgevoeligheid, schade door bijtende stoffen en kruisbesmetting. Dit is een van de belangrijkste keuzes voor je veiligheid.

GARANTIEBEPERKINGEN EN GEBRUIK VAN DISCLAIMERS

Deze informatie wordt uitsluitend verstrekt als een service voor de evaluatie van onze handschoenen bij een specifieke toepassing door de eindgebruiker. De verstrekte informatie weerspiegelt de prestaties van handschoenmaterialen onder zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden. Ejendals AB aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid in verband met ondersteunende informatie bij het gebruik van handschoenen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper en/of gebruiker om het toxiciteitsniveau van de te hanteren materialen te bepalen en de juiste handschoen te kiezen die geschikt is voor een bepaalde toepassing.

CONTACT OPNEMEN

Neem contact op met een van onze verkopers voor hulp bij het vinden van een geschikte handschoen voor bescherming tegen het betreffende chemische mengsel.

Naar contacten

EJENDALS CHEMISCH PERMEATIELABORATORIUM

Ejendals heeft geïnvesteerd in een eersteklas laboratorium om je beter van dienst te kunnen zijn bij het leveren van een veiligheidshandschoen die je beschermt tegen de gevaarlijke effecten van specifieke chemicaliën.

Meer info