Przejdź do treści

RODO

Cenimy klientów firmy Ejendals, dlatego zasady naszej polityki firmowej mają na celu zadbanie o to, aby prywatność i dane osobowe były traktowane z poufnością i poszanowaniem, stosownie do sytuacji.

Niniejsza polityka firmy dotyczy wszystkich osób, z którymi Ejendals ma relacje biznesowe. Zasady niniejszej polityki firmy mają zastosowanie do istniejących, byłych lub potencjalnych klientów, dostawców, partnerów, uczestników wydarzeń, osób odwiedzających stronę internetową lub w inny sposób kontaktujących się z nami, na przykład jako pracownik jednego z naszych klientów. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak firma Ejendals gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników.

Z kim skontaktować się w razie pytań?

Pytania dotyczące sposobu, w jaki Ejendals gromadzi i przetwarza dane osobowe, można wysyłać na adres: personaldatacoordinator@ejendals.com.

Jakie dane gromadzi firma Ejendals?

Firma Ejendals gromadzi i przetwarza wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz. Pozostałe źródła, z których korzysta Ejendals do gromadzenia danych osobowych znajdują się poniżej w sekcji „Z jakich źródeł Ejendals gromadzi dane osobowe użytkowników?”. Firma Ejendals przetwarza następujące dane osobowe:

 • Podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko i preferowany język.
 • Dane kontaktowe, takie jak adres, adres e-mail i numer telefonu.
 • Preferowana metoda(-y) kontaktu.
 • Informacje dotyczące płatności.
 • Informacje techniczne, takie jak informacje o Twojej wizycie na naszej stronie.
 • Informacje, które podajesz w związku ze spotkaniami lub wydarzeniami, takie jak dostępność lokali lub alergie.
 • Zdjęcia zrobione podczas wydarzeń organizowanych przez firmę Ejendals.

Z jakich źródeł Ejendals gromadzi dane osobowe użytkowników?

Ejendals gromadzi informacje o użytkownikach i innych osobach z niżej wymienionych źródeł:

 • Pierwszy kontakt z nowym, potencjalnym klientem lub dostawcą.
 • Na początku relacji biznesowej.
 • Witryna Ejendals.
 • Korespondencja e-mail z Ejendals.
 • Informacje przekazywane dobrowolnie podczas spotkań, rozmów, korzystania z mediów społecznościowych, wydarzeń lub podczas wypełniania formularzy online.

Dlaczego Ejendals przetwarza Twoje dane osobowe?

Ejendals wykorzystuje Twoje dane osobowe w następujących celach: 

Cel Podstawa prawna
Zbadanie sposobu użytkowania strony internetowej Zachowanie równowagi interesów
Uzasadniony interes Ejendals polegający na dostarczaniu i ulepszaniu witryny http://www.ejendals.com.

Marketing naszych usług poprzez newslettery, publikacje i wydarzenia.

Zachowanie równowagi interesów
Działanie na podstawie uzasadnionego interesu, jaki Ejendals ma w marketingu swoich produktów i usług.

Pozyskiwanie nowych klientów i dostawców.

Pozyskiwanie nowych klientów i dostawców.

Zachowanie równowagi interesów
Działanie na podstawie uzasadnionego interesu, jaki Ejendals ma w pozyskiwaniu nowych klientów i dostawców.

Zarządzanie relacjami z klientami i obsługa list kontaktowych klientów

Realizacja umowy
Jeśli istnieje porozumienie między Tobą a Ejendals. 
Zachowanie równowagi interesów
Uzasadniony interes, jaki Ejendals ma w zarządzaniu relacjami z organizacją, którą reprezentujesz.

Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych.

Wypełnienia naszych zobowiązań prawnych

Na przykład nasze zobowiązania wynikające z przepisów dotyczących rachunkowości.

 

Marketing

Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji, skontaktuj się z nami pod adresem personaldatacoordinator@ejendals.com.

Strona główna

Ejendals wykorzystuje różne narzędzia do przeglądania i prowadzenia statystyk dotyczących wizyt i korzystania z naszej strony internetowej. Odbywa się to przy użyciu plików cookie. W każdej chwili można zablokować wykorzystywanie plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Może to jednak wpłynąć na wrażenia użytkownika podczas korzystania z witryny. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Ejendals używa plików cookie, znajduje się tutaj.

Jak długo Ejendals przechowuje Twoje dane osobowe?

Relacja biznesowa

Zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości dane osobowe są przechowywane w trakcie i po zakończeniu relacji biznesowej.

Marketing

Ejendals przechowuje Twoje dane osobowe w celach marketingowych przez okres jednego roku od momentu, w którym firma Ejendals zebrała Twoje dane kontaktowe lub od ostatniego razu, kiedy Twoje dane zostały użyte do skontaktowania się z Tobą. Masz prawo zrezygnować z subskrypcji naszego systemu poczty elektronicznej. Jeśli zrezygnujesz z subskrypcji, nie będziesz już otrzymywać e-maili od Ejendals.

Inne

Kiedy Ejendals gromadzi i przetwarza informacje poza wyżej wymienionymi przypadkami, Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to potrzebne z uwagi na kontekst. Na przykład, gdy firma Ejendals kontaktuje się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail, sponsorowanych wydarzeń oraz gdy Ejendals dostarcza informacje na Twoją prośbę lub w plikach cookie.

Które podmioty mają dostęp do Twoich danych osobowych?

Ejendals może udostępniać Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim, z którymi firma Ejendals zawarła umowę w celu upewnienia się, że Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką. Dane osobowe są udostępniane następującym podmiotom:

 • Audytorom.
 •  Zewnętrznym dostawcom usług, takich jak wsparcie, przetwarzanie tekstów, tłumaczenia lub przegląd dokumentów.
 • Dostawcom usług IT.
 • Osobom trzecim zaangażowanym w organizację wydarzeń, na przykład hotelom, organizatorom lub wykładowcom.
 •  W razie potrzeby osobom trzecim w związku z zobowiązaniami prawnymi. Jeśli Ejendals ma obowiązek ujawnienia danych osobowych z powodu nakazu lub z innej przyczyny, poinformuje Cię o tym w takim zakresie, jaki jest prawnie dozwolony.
 •  Platformom mediów społecznościowych, takim jak Instagram, Facebook, LinkedIn i YouTube. W przypadku korzystania z tych usług należy zapoznać się z odpowiednimi zasadami świadczenia usług, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych.

Ejendals nie przekazuje danych osobowych, sprzedając je lub w inny sposób udostępniając dane osobowe w celach komercyjnych bez Twojej zgody.

W jaki sposób Ejendals chroni Twoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych Ejendals stosuje szereg środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, użyciem, ujawnieniem, zmianą lub usunięciem. Takie działania obejmują m.in. ochronę obwodową, korzystanie z systemów zarządzania, szyfrowanie, ograniczenie uprawnień, polityki, itp.

Do których krajów Ejendals przekazuje Twoje dane osobowe?

Ejendals przetwarza dane osobowe w ramach UE/EOG.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi osobowymi?

Dane osobowe nie są ujawniane żadnym innym osobom poza osobami fizycznymi, których dotyczą.

Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Wtedy proces zostanie zakończony.

Prawo dostępu („transkrypcja”)
Masz prawo otrzymać potwierdzenie przetwarzania swoich danych osobowych, a jeśli przetwarzanie ma miejsce, uzyskać dostęp do swoich danych osobowych. Otrzymasz wówczas wyciąg z następującymi informacjami: celem przetwarzania, kategoriami danych osobowych, kategoriami odbiorców, okresami przechowywania oraz pochodzeniem informacji.

Prawo do sprostowania
Masz prawo zażądać skorygowania nieprawidłowych informacji bez zbędnej zwłoki. W stosownych przypadkach możesz również uzupełnić niekompletne dane osobowe.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
W pewnych okolicznościach możesz mieć prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie nie jest już konieczne, istnieją uzasadnione powody do wniesienia sprzeciwu lub przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem. Zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości firma Ejendals jest zobowiązana do przechowywania dokumentów w trakcie trwania współpracy biznesowej i po jej zakończeniu. W tym czasie Ejendals nie może zatwierdzić wniosku o usunięcie danych osobowych znajdujących się w takich dokumentach.

Prawo do sprzeciwu wobec niektórych rodzajów przetwarzania (np. marketing bezpośredni)
Jeśli Twoje dane osobowe są wykorzystywane przy wsparciu publicznego lub uzasadnionego celu, masz prawo sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Na przykład masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach marketingowych. W razie wniesienia sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakończone.

Prawo do ograniczenia
Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku zakwestionowania dokładności danych, gdy przetwarzanie jest nielegalne oraz w przypadku żądania ograniczenia zamiast usunięcia.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które zostały nam przekazane, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo dotyczy danych przetwarzanych automatycznie i wynika z umowy (z użytkownikiem). Użytkownik ma również prawo zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu przetwarzania jego danych osobowych, ma prawo złożyć skargę do szwedzkiego urzędu ochrony danych (Datainspektionen), który jest szwedzkim organem nadzorczym. Użytkownik ma również prawo skontaktować się z organem nadzorczym w swoim kraju zamieszkania lub pracy.