Przejdź do treści

Certyfikaty i zobowiązania

Podchodzimy do naszych różnorodnych obowiązków z wielkim zaangażowaniem. Dumnymi symbolami naszego oddania działaniom prośrodowiskowym i postępowania zgodnie z wartościami etycznymi są otrzymane przez nas certyfikaty.

Bardzo poważnie traktujemy wszystkie nasze zobowiązania wobec globalnej społeczności. Przecież jesteśmy jej częścią. Opracowujemy produkty, które zwiększają bezpieczeństwo w miejscach pracy na całym świecie, jednocześnie dbając o dobre samopoczucie naszych klientów i pracowników. Pragniemy, aby przyszłe pokolenia mogły się rozwijać w lepszym świecie. Aby to osiągnąć, nieprzerwanie pracujemy nad ograniczeniem naszego wpływu na środowisko.

Odpowiedzialność społeczna

Jeśli chodzi o społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), w firmie Ejendals bierzemy pod uwagę długoterminowe skutki naszych działań. Nasze długotrwałe relacje uważamy za dowód tego, że spełniamy swoje zobowiązania. Dbając o to, aby wszyscy nasi partnerzy również przyjmowali na siebie podobną odpowiedzialność, ustanowiliśmy Kodeks postępowania, którego zasad skrupulatnie przestrzegamy.

Nasz firmowy kodeks postępowania w pigułce:

 • Żadna osoba współpracująca z firmą Ejendals nie musi się obawiać, że jej podstawowe prawa zostaną naruszone.
 • Żadna osoba współpracująca z firmą Ejendals nie zostanie poddana przemocy fizycznej ani psychicznej.
 • Nie zatrudniamy dzieci – stosujemy się do wytycznych Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez ONZ.

Zgodność z normami

Jeśli podejrzewasz wystąpienie niezgodnej z normami sytuacji dotyczącej firmy Ejendals lub przytrafiła Ci się taka sytuacja, poinformuj nas o tym. Z formularza zgłoszenia możesz skorzystać anonimowo. W przeciwnym razie skorzystaj z łącza e-mail, opisz sprawę i podaj swoje dane kontaktowe.

Dowiedz się więcej

Certyfikaty

W Ejendals skupiamy się na ciągłym doskonaleniu sposobu, w jaki pracujemy. Aby zapewnić wysoką jakość naszej pracy i nieustannie się doskonalić, ściśle przestrzegamy globalnie przyjętych norm.

 • ISO 9001 System zarządzania jakością
 • ISO 14001 System zarządzania środowiskowego
 • ISO 45001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Certyfikacja według przyjętych norm oznacza, że stale kontrolujemy jakość tego, w jaki sposób:

 • dostosowujemy się do zmian w przepisach;
 • opracowujemy metody działania pozwalające sprostać wymaganiom naszych klientów;
 • doskonalimy swoje środowisko pracy, aby zwiększyć wewnętrzną wydajność.

Certyfikat AEO

 • Firma Ejendals uzyskała ceniony certyfikat AEO (ang. Authorised Economic Operator – Upoważniony Przedsiębiorca) w 2008 roku.
 • Urzędnicy celni przeprowadzają rewizje i kontrole na miejscu – ostatnią taką kontrolę firma Ejendals przeszła z pozytywnym wynikiem w 2019 roku.
 • Naszym klientom i interesariuszom gwarantuje to profesjonalne i bezpieczne relacje w zakresie obsługi celnej, IT, finansów, procesów, bezpieczeństwa i ochrony.

Jakość i środowisko (Polityka QEHS)

 • Nakładamy wymagania dotyczące ochrony środowiska na naszych dostawców produktów, opakowań i usług.
 • Substancje chemiczne są w naszym środowisku wszędzie. Dążymy do tego, by w procesie produkcji naszych produktów zmniejszyć ilość używanych substancji chemicznych i korzystać z opcji, które są najkorzystniejsze dla środowiska.
 • W pracy nad ochroną środowiska nieocenione są nasze laboratoria i ich pracownicy. Bez nich nie mielibyśmy wystarczającej wiedzy na temat składu produktów, które wprowadzamy na rynek.
 • Produkując wysokiej jakości rękawice i obuwie, pomagamy uniknąć niepotrzebnego zużycia i ograniczyć produkcję odpadów.

Deklaracja dotycząca zrównoważonego rozwoju

W Ejendals robimy wszystko, aby działać w sposób zrównoważony i odpowiedzialny w każdej dziedzinie, na którą możemy wywierać wpływ.

Dowiedz się więcej