Przejdź do treści

Deklaracja zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój leży u podstaw wszystkich naszych działań. Dzięki długoterminowemu podejściu i ciągłym działaniom na rzecz zmniejszenia naszego wpływu na środowisko staramy się wprowadzać pozytywne zmiany.

Zrównoważony rozwój jest naturalną i ważną częścią naszej działalności. Wierzymy w długoterminowe podejście do biznesu i nieustanne ograniczanie naszego negatywnego wpływu na planetę. Firma Ejendals jako dostawca środków ochrony indywidualnej (ŚOI) chce stać się liderem w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich osób będących częścią naszej działalności oraz w całym łańcuchu dostaw. Ponadto nasza oferta produktów ma pomagać naszym klientom poprawić ich wyniki w zakresie bezpieczeństwa oraz chronić dłonie i stopy pracowników.

Na podstawie rozmów z interesariuszami i analizy łańcucha wartości analiza istotności dla zrównoważonego rozwoju przeprowadzona pod koniec 2021 r. jest nadal aktualna, a wynikające z niej kluczowe tematy przedstawiono tutaj, wraz z wynikami i zaktualizowanymi celami.

Wybraliśmy następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, na których będziemy się koncentrować:

BEZPIECZEŃSTWO 

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Priorytetem jest utrzymanie bezpiecznych miejsc pracy poprzez proaktywne działania, takie jak przeprowadzanie ocen ryzyka i obchodów bezpieczeństwa. Uważnie monitorujemy spostrzeżenia dotyczące zagrożeń i wszelkie incydenty, począwszy od zdarzeń grożących wypadkiem po wypadki powodujące niezdolność do pracy, aby zapewnić ciągłe doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa.

Nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo wykracza poza nasze własne działania. Egzekwujemy wymagania dotyczące bezpieczeństwa poprzez nasz Biznesowy kodeks postępowania, a nasza Koncepcja bezpieczeństwa poprawia wyniki naszych klientów w zakresie bezpieczeństwa.

Cele na 2023 r.:

 • Zarejestrowanie 100 zgłoszeń dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa (w porównaniu z 45 w 2022 r.), głównie w kategorii spostrzeżeń dotyczących zagrożeń.
 • Dążenie do zerowej liczby wypadków powodujących niezdolność do pracy (LTI) (Leksand: 0 w 2022 r., Jokipii: 1 w 2022 r.).

PRODUKTY I INNOWACJE

Rozwijając produkty, nieustannie koncentrujemy się na uzyskiwaniu jak najwyższej trwałości i jakości oraz na poprawie aspektów dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu i stosowanie strategii projektowania w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju, na przykład zmniejszenie liczby wykorzystywanych części. Ponadto optymalizujemy nasze opakowania, starannie rozważając wybór i ilość materiałów opakowaniowych, a także zmniejszając wymagania dotyczące etykietowania. Wdrażamy również udoskonalone rozwiązania produkcyjne w celu zmniejszenia ilości odpadów i optymalizacji zużycia materiałów i wody.

Cel na 2023 r.:

 • Konceptualizacja 10 modeli rękawic i 5 modeli butów z naciskiem na zrównoważony rozwój.
 • Modele te zostaną wprowadzone na rynek w latach 2023–2025.

GOSPODARKA ODPADAMI

W firmie Ejendals priorytetem jest zmniejszenie ilości odpadów na etapie procesu projektowania i rozwoju wszystkich naszych produktów i procesów. Ponadto dokładamy wszelkich starań, aby zwiększyć udział odpadów nadających się do recyklingu. W Jokipii udoskonaliliśmy procedury sortowania odpadów, wprowadzając dodatkowe frakcje.

Cel na 2023 r.:

 • Osiągnięcie całkowitej ilości odpadów poniżej 175 kg na mln SEK (w porównaniu do 181 kg na mln SEK w 2022 r.).

ETYKA (CSR)

W 2022 r. wszyscy pracownicy firmy Ejendals zostali przeszkoleni w zakresie naszego Kodeksu postępowania (CoC). Zapewniamy, że nasi partnerzy biznesowi przestrzegają wymogów etycznych poprzez oddzielny Kodeks postępowania biznesowego, który wyraźnie określa ich obowiązki, w tym kwestie dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasz mechanizm kontroli nieprawidłowości (system dla sygnalistów) jest również otwarty do użytku zewnętrznego.

Cele na 2023 r.:

 • Wdrożenie corocznego szkolenia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników.
 • Dążenie do tego, aby 100% bezpośrednich dostawców produktów podpisało Kodeks postępowania.
 • Dążenie do tego, aby 85% dostawców poddawało się zewnętrznym audytom z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH (GHG)

Nasze emisje CO2 dla zakresu 1 i 2 są obliczane zgodnie z Protokołem GHG. Począwszy od 2023 r., będziemy przeprowadzać dokładny przegląd emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem i materiałami.

Emisje z naszych samochodów firmowych obejmują kraje skandynawskie i Niemcy, a w naszej polityce dotyczącej pojazdów zdecydowanie opowiadamy się za korzystaniem z pojazdów elektrycznych.

Cele na 2023 r.:

 • Ciągła optymalizacja emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2
 • Zidentyfikowanie dodatkowych możliwości poprawy w naszym łańcuchu wartości. Obecnie naszym celem jest ograniczenie transportu lotniczego do poziomu poniżej 0,2% obrotów (w porównaniu do 0,32% w 2022 r.).

ENERGIA

Jesteśmy dumni z tego, że w obu naszych zakładach w Leksand i Jokipii możemy wykorzystywać w 100% odnawialną energię elektryczną. Nasze ciągłe działania na rzecz optymalizacji zużycia energii obejmują takie inicjatywy jak przejście na oświetlenie LED oraz ulepszenie systemów ogrzewania i izolacji. W Jokipii w 2021 roku zainstalowaliśmy system paneli słonecznych o wydajności ponad 400 MWh/rok.

Cele na 2023 r.:

 • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej do poziomu poniżej 1500 kWh na mln SEK
 • Zmniejszenie zużycia energii grzewczej do poziomu poniżej 1500 kWh na mln SEK przy całkowitym zużyciu energii poniżej 3000 kWh na mln SEK

CERTYFIKATY

Firmy Ejendals AB i Ejendals Suomi Oy posiadają certyfikaty ISO 9001, 14001 i 45001
Ocena zrównoważonego rozwoju: srebrny medal w rankingu EcoVadis 2022
Certyfikat produktowy Ecolabel UE dla naszego obuwia bezpiecznego
Certyfikat produktowy OEKO-TEX ® dla naszych rękawic ochronnych
Leather Working Group, obuwie i rękawice z certyfikatem LWG

       Ecolabel_logo_v5.png      lwg.png