Przejdź do treści

Przepisy prawne i regulacje

Firma Ejendals ściśle przestrzega wszystkich przepisów prawnych i regulacji, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Działamy z myślą o przyszłości i zgodnie z tym postępujemy. Decyzje podjęte dziś pociągają za sobą skutki przez wiele lat, dlatego cenimy nasze zaangażowanie w kwestie jakości, szacunek do praw człowieka i troskę o środowisko naturalne.

Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) to produkty noszone lub używane w celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Zdrowie i bezpieczeństwo osobiste należą do praw podstawowych, a każdy człowiek zasługuje na wysoki poziom ochrony.
Projektowanie i produkcja ŚOI podlega podstawowym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa użytkownika regulowanym na mocy rozporządzenia UE (rozporządzenia w sprawie ŚOI 2016/425). Istnieją różne rodzaje prawodawstwa UE. Dyrektywy ustanawiają ogólne zasady, które są przenoszone przez każdy kraj do prawa krajowego wedle uznania. Rozporządzenie jest podobne do prawa krajowego, lecz obowiązuje we wszystkich krajach UE.
Rozporządzenie w sprawie ŚOI określa obowiązki prawne zapewniające, że ŚOI na rynku europejskim gwarantują najwyższy poziom ochrony przed zagrożeniami. Określa ono warunki rynkowe i podstawowe wymogi bezpieczeństwa, które ŚOI muszą spełniać, aby można je było opatrzyć obowiązkowym oznakowaniem CE.

REACH

REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów) jest rozporządzeniem Unii Europejskiej przyjętym w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą być związane z chemikaliami. 

EU Ecolabel

Oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel pomaga w identyfikacji produktów i usług, które mają ograniczony wpływ na środowisko w całym okresie żywotności, od wydobycia surowca poprzez produkcję i użytkowanie, aż po utylizację. Ta uznana na terenie całej Europy etykieta jest dobrowolnym oznakowaniem propagującym godną zaufania doskonałość środowiskową. Produkt z Ecolabel oznacza mniej odpadów, mniejsze zanieczyszczenie oraz produkty bardziej przyjazne dla naszej planety.

About cookies on this website

This website uses cookies to improve your experience, for you to be able to share material on social media and for us to be able to measure the traffic on the website and display customized ads based on your surfing habits. By clicking on I ACCEPT, you agree that Ejendals and their partners use cookies. If you want to know more or if you want to change your cookie settings, you can go to the cookie policy at any time.