Przejdź do treści

TEGERA® — Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i cieczami

Osoby pracujące z olejami i substancjami chemicznymi bez rękawic ochronnych są narażone nie tylko na uszkodzenie skóry, ale także układu nerwowego i organów wewnętrznych. Wszystkie rękawice Ejendals odporne chemicznie są testowane i zatwierdzane zgodnie z normą EN 374 pod kątem ochrony przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.