Przejdź do treści

TEGERA® — Rękawice jednorazowe

Gama rękawic o wysokim stopniu ochrony do pracy w zanieczyszczonych środowiskach. W przypadku obszarów roboczych, w których występują substancje chemiczne, materiały żrące i inne niebezpieczne substancje, bardzo ważne jest zapewnienie precyzyjnej ochrony.