Gå till innehåll

Ejendals tillverkar nu skyddsskor med hjälp av solenergi

På JALAS skyddsskofabrik kommer energin från solen.

PRESSMEDDELANDE:

Ejendals och Jalas skyddar både fötter och planeten

I fabriken i Jokipii, Finland, kommer energin från solen. 1 304 nyinstallerade solpaneler på taket förser fabriken med el.
Solcellsanläggningen ger flera miljöfördelar när den är i drift.
Den största fördelen är förstås att solcellerna producerar el från förnybar energi. Inga smutsiga energikällor behövs. Elproduktionen är tyst och stör inte. Dessutom sker elproduktion i närheten av elanvändningen. Det minskar överföringsförlusterna i elnäten.

Energi på taket

I fabriken i Jokipii har solcellerna placerats på taket. Det innebär att ingen ytterligare mark behöver användas. Istället har det tidigare tomma utrymmet kommit väl till pass på ett miljövänligt sätt.

Lösningen för elförsörjningen i fabriken i Jokipii är ett bra exempel på vår långsiktiga ambition att minska energianvändningen och andelen fossila bränslen för att begränsa utsläppen av växthusgaser, säger Tommi Ratilainen, EHSQ & Sustainability Manager på Ejendals.


Den ekonomiska investeringen i solpaneler och annan utrustning lönar sig på några års sikt. Fördelarna för miljön kommer omedelbart och är bestående.
Panelerna kommer att leverera mer än 420 MWh el per år, vilket innebär cirka 20 % av fabrikens elbehov.

För mer information, kontakta:
Camilla Kuylenstierna, Marketing & Communications Director
Telefon: +46 (0) 725 29 9030, e-post: camilla.kuylenstierna@ejendals.com

Miljö och hållbarhet

Ejendals strävar efter att garantera ett hållbart och ansvarsfullt agerande.

Läs mer