Gå till innehåll

Certifikat och ansvar

Vi tar oss an våra olika ansvarsområden med stort engagemang. Vi är stolta över våra certifieringar, som återspeglar vårt fokus på miljövård och sunda värderingar.

Som en del av det globala samhället tar vi alltid våra ansvarsområden på största allvar. Vi utvecklar produkter som förbättrar säkerheten på arbetsplatser över hela världen och värdesätter våra kunders och anställdas välbefinnande. Vår vision är att kommande generationer ska växa och trivas i en bättre värld. För att förverkliga detta har vi ett ständigt fokus på att begränsa vår miljöpåverkan.

Socialt ansvar

Genom vårt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) tar vi hänsyn till de långsiktiga effekterna av vår verksamhet. Vi ser våra långvariga relationer som ett bevis på att vi tar vårt ansvar. För att se till att alla våra partners också tar sitt ansvar har vi skapat en uppförandekod som vi alltid följer.

Vår uppförandekod i korthet:

 • Ingen som arbetar för Ejendals kommer att förvägras sina grundläggande mänskliga rättigheter.
 • Ingen som arbetar för Ejendals kommer att utsättas för fysiska eller psykiska skador.
 • Inga barn får arbeta för Ejendals – vi följer riktlinjerna i FN:s barnkonvention.

Kravuppfyllnad

Om du misstänker eller har varit med om en avvikelse som rör Ejendals vill vi att du informerar oss om detta. Rapporteringsformuläret kan fyllas i anonymt. Du kan också klicka på länken i e-postmeddelandet och beskriva ärendet samt ge oss dina kontaktuppgifter.

Läs mer

Certifikat

På Ejendals fokuserar vi på ständiga förbättringar av våra arbetsmetoder. För att säkerställa kvaliteten på arbetet och uppnå ständiga förbättringar följer vi strikt globala accepterade standarder.

 • Kvalitetsledningssystemet ISO 9001
 • Miljöledningssystemet ISO 14001
 • Ledningssystemet för arbetsmiljö ISO 45001

Att vi är certifierade enligt accepterade standarder innebär att vi genomför kontinuerlig kvalitetskontroll avseende hur vi:

 • Anpassar oss till regeländringar.
 • Utvecklar våra metoder för att uppfylla dina krav som kund.
 • Förbättrar vår egen arbetsplats för ökad intern effektivitet.

AEO-certifiering

 • Ejendals har haft den värdefulla AEO-certifieringen sedan 2008.
 • Tulltjänstemän genomför revideringar och stickprovskontroller, varav den senaste genomfördes framgångsrikt vid Ejendals under 2019.
 • För våra kunder och intressenter garanterar detta en professionell och säker relation när det gäller tullhantering, IT, ekonomi, processer, säkerhet och skydd.

Kvalitets- och miljöarbete (QEHS-policy)

 • Vi ställer miljökrav på alla leverantörer som tillhandahåller produkter, förpackningar och tjänster till oss.
 • Kemikalier finns överallt i vår miljö. Vid tillverkningen av våra produkter strävar vi efter att minska mängden kemikalier som används, samt att använda det alternativ som är bäst för miljön.
 • Våra laboratorier och vår laboratoriepersonal spelar en viktig roll för vårt miljöarbete. Utan dem skulle vi inte ha tillräcklig kunskap om innehållet i de produkter som vi levererar till marknaden.
 • Genom att tillverka högkvalitativa handskar och skor bidrar vi till att undvika onödigt slitage och avfall.

NSA

Ejendals är stolt medlem i Nordic Safety Association (NSA), en viktig branschorganisation för personlig skyddsutrustning (PPE) och utbildningsleverantörer. NSA, som representerar över 90% av marknaden, övervakar aktivt branschtrender och samarbetar med olika intressenter. År 2016 var den totala omsättningen för branschen cirka 6 miljarder SEK. Upptäck styrkan i vårt åtagande för säkerhet genom vårt medlemskap i NSA.

Hållbarhetsdeklaration

Ejendals strävar efter ett hållbart och ansvarsfullt agerande i alla sammanhang där vi kan vara med och påverka.

Läs mer