Gå till innehållet

Vi hjälper till att skydda händer och fötter

Ejendals utformar produkter med högsta standard när det gäller skydd, hållbarhet och ergonomi.
 
Med visionen Noll skador på händer och fötter till gagn för såväl den anställde som företaget och samhället, säljer vi ett komplett säkerhetskoncept. Detta minskar antalet olyckor genom utbildning säkerhetsinspektioner och kvalitetsprodukter.
Ta del av vårt utbud av tjänster och produkter.
 
 

 

VÅRT ENGAGEMANG

 • MÄNNISKAN I FOKUS

  Ejendals erbjuder inte bara handskar och skor. Vi tillhandahåller också säkerhet och trygghet. Samt strävar efter att uppnå ett läge där vi minimerar skador på händer och fötter.

  Detta för att våra användare ska kunna vara fullt arbetsföra samtidigt som de kan vara aktiva med familj och vänner.

  Ta reda på mer >

 • OMTANKE OM VÅR OMVÄRLD

  Kemikalier av olika slag finns överallt i vår omvärld. Vid tillverkning av våra produkter strävar vi efter att minska antalet kemikalier eller att använda det alternativ som är bäst för miljön.

  Våra laboratorier och vår laboratoriepersonal är värdefulla för vårt miljöarbete. Utan dem skulle vi inte ha tillräckliga kunskaper om innehållet i de produkter som vi släpper ut på marknaden. Vi minimerar avfall och återvinner material.

  Ejendals är anslutna till FTI (och motsvarande organisationer i Europa) - för återvinning av våra förpackningar. 

  Ta reda på mer >

 • LÅNGSIKTIGHET OCH SAMARBETE

  Vi har kommit långt i vårt utvecklings-arbete och kan skräddarsyr produkter för många olika funktioner. Ofta i samarbete med våra kunder.

  Vi strävar efter att arbeta med hållbara material som gör produkterna slitstarka med lång livslängd Utan att kompromissa på varken på kvalitet, säkerhet, ergonomi eller komfort.

  Ta reda på mer >