Gå till innehåll

GDPR

Vår policy är att våra kunders integritet och information ska behandlas med den sekretess och respekt som situationen kräver.

Denna policy riktar sig till dig som Ejendals har en affärsrelation med genom vår verksamhet. Det kan vara som befintlig, tidigare eller potentiell kund, leverantör, partner, eventdeltagare, webbplatsbesökare eller genom att du på annat sätt varit i kontakt med oss, till exempel som anställd hos någon av våra kunder. Nedan kan du läsa mer om hur Ejendals samlar in och behandlar personuppgifter.

Vart vänder du dig om du har frågor?
Frågor om hur Ejendals samlar in och behandlar dina personuppgifter kan skickas till personaldatacoordinator@ejendals.com.

Vilken informationen samlar Ejendals in om dig?
Ejendals samlar in och behandlar alla personuppgifter som du lämnar till oss. Andra källor som Ejendals använder för att samla in personuppgifter finns under ”Varifrån samlar Ejendals in dina personuppgifter?” nedan. Ejendals behandlar följande personuppgifter:

 • Grundläggande information så som namn, arbetsplats, befattning, arbetstitel och språk.
 • Kontaktuppgifter så som adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Information om hur Ejendals får kontakta dig.
 • Betalningsuppgifter.
 • Teknisk information så som information om ditt besök på vår webbplats.
 • Information som du tillhandahåller i samband med möten eller event, till exempel krav på tillgänglighet till lokaler eller allergier.
 • Bilder som Ejendals tar på våra event.

Varifrån samlar Ejendals in dina personuppgifter?
Ejendals samlar in information om dig och andra vid följande tillfällen:

 • Vid första kontakten med en ny potentiell kund eller leverantör.
 • I början av en affärsrelation.
 • På Ejendals webbplats.
 • Via e-post som skickas från och till Ejendals.
 • När du förser oss med information via möten, konversationer, sociala medier, event eller när du fyller i formulär online.