Gå till innehåll

Medienedladdning

För redaktionella ändamål.

Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagstiftning. Det får inte reproduceras, överföras, visas, publiceras eller sändas utan föregående godkännande.

Du får inte ändra eller ta bort varumärken, copyright eller andra meddelanden från kopior av innehållet. Varumärkena Ejendals, JALAS ®, TEGERA ® och GRANINGE ® samt deras logotyper är skyddade. Alla rättigheter förbehålls.

Marknadsföringsmaterial – nedladdning av medier

Marknadsföringsmaterial för våra affärspartner.

Gå till marknadsföringsmaterial

Medieportal

Medieportalen innehåller material som våra affärspartners kan använda vid marknadsföring av JALAS- och TEGERA-produkter.

Gå till medieportalen

Visuella riktlinjer

Dessa varumärkesriktlinjer innehåller information om hur man kommunicerar om Ejendals, TEGERA och JALAS. Företagets logotyp, produktlogotyper, färger och typografi är element i vår varumärkesidentitet. Tillsammans med vårt budskap definierar de strukturen, stilen och innehållet i Ejendals, TEGERA och JALAS kommunikation globalt, i alla aktiviteter och kontaktpunkter.

Visa och ladda ned visuella riktlinjer

Logotyper

Du får använda våra logotyper för redaktionella syften. Du får inte ändra eller manipulera någon del av en logotyp, varken dess form, färg eller proportioner. Varumärkena Ejendals, JALAS®, TEGERA® och GRANINGE® samt deras logotyper är skyddade. Alla rättigheter förbehålls. Behandla logotyperna enligt våra visuella riktlinjer. De ska alltid omges av tomma ytor utan text eller andra grafiska element.

Visa och ladda ner alla våra logotyper

Medieportal

Medieportalen innehåller material som våra affärspartners kan använda vid marknadsföring av JALAS- och TEGERA-produkter.

Gå till medieportalen

Marknadsföringsmaterial – nedladdning av medier

Marknadsföringsmaterial för våra affärspartner.

Gå till marknadsföringsmaterial