Gå till innehåll

Medienedladdning

För redaktionella ändamål.

 

Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagstiftning. Det får inte reproduceras, överföras, visas, publiceras eller sändas utan föregående godkännande.

Du får inte ändra eller ta bort varumärken, copyright eller andra meddelanden från kopior av innehållet. Varumärkena Ejendals, JALAS®, TEGERA® och GRANINGE® samt deras logotyper är skyddade. Alla rättigheter förbehålls.

Katalog

 

Logotyper

Du får använda våra logotyper för redaktionella syften. Du får inte ändra eller manipulera någon del av en logotyp, varken dess form, färg eller proportioner. Varumärkena Ejendals, JALAS®, TEGERA® och GRANINGE® samt deras logotyper är skyddade. Alla rättigheter förbehålls. Vid tryck får logotypen inte återges kortare än 30 mm på längden. Den ska alltid omges av tomma ytor utan text eller andra grafiska element.

Ejendals logotyper


ejendals.jpg

 

Jalas logotyper


jalas_redblack.jpg

 

Tegera logotyper


tegera_yellowblack.jpg

 

Graninge logotyper


graninge.jpg

Media Download - Campaigns

Campaign material for our business partners.

Find material

Produktutbildningsfilmer

Här hittar du produktutbildningsfilmer för TEGERA 25, 671, 9124 och 9125.

Till filmerna

About cookies on this website

This website uses cookies to improve your experience, for you to be able to share material on social media and for us to be able to measure the traffic on the website and display customized ads based on your surfing habits. By clicking on I ACCEPT, you agree that Ejendals and their partners use cookies. If you want to know more or if you want to change your cookie settings, you can go to the cookie policy at any time.