Gå till innehåll

Uppdatering om covid 19-pandemin och vår leveranskapacitet september 2021

Bästa kund! På grund av den rådande globala pandemin och all osäkerhet detta medför vill vi hålla dig informerad om det senaste läget vad gäller tillgång och efterfrågan av våra produkter. Eftersom den senaste tidens globala ökning av fall och efterföljande nedstängningar begränsar vår redan pressade distributionskedja ytterligare, är det viktigare än någonsin att vi samarbetar för att hantera den svåra situationen.

SERVICENIVÅER

Ejendals har under lång tid kunnat erbjuda en hög servicenivå trots den svåra globala situationen. Under de senaste veckorna och månaderna har vi dock sett en försämrad kapacitet att tillgodose marknadens behov av vissa delar av vår portfölj. Produktfamiljerna är pressade på grund av den försämrade globala transportsituationen där vi har upplevt allvarliga förseningar på handelsvägarna i Asien–Europa. Eftersom transportrestriktionerna har fortgått under en längre tid har vi också sett att våra partner i Asien har drabbats av kapacitetsbegränsningar eftersom materialtillgången har varit begränsad.
Dessutom har den senaste vågen av fall fått flera länder i Asien att införa ytterligare nedstängningar, vilket har påverkat många av leverantörernas förmåga att möta vår efterfrågan. Eftersom situationen förväntas fortsätta under 2021 samarbetar vi med både leverantörer och speditörer för att förbättra situationen.
Av ovanstående skäl ber vi om ditt fortsatta stöd och tålamod. Du kan vara säker på att vi gör allt som står i vår makt för att fortsätta leverera våra produkter trots rådande omständigheter.
Om du har några frågor angående beställningar eller leveranser av våra produkter kan du vända dig till din kontaktperson på Ejendals som gärna hjälper dig.

SÅ ARBETAR VI

På Ejendals kommer säkerheten alltid först.
För våra anställda såväl som våra affärspartners. Anställda håller fysiska möten till ett minimum och rekommenderar alternativa mötessätt som Skype, Teams, telefonsamtal, e-post osv. Vi har också begränsade besöksmöjligheter på våra anläggningar enligt gällande direktiv från myndigheter. Ejendals fortsätter att följa WHO och de lokala myndigheternas riktlinjer genom noggrann bevakning av pandemins utveckling.

Leksand, september 2021
Rasmus Bonnevier
Chief Supply Chain Officer

ORDER OCH KUNDSERVICE

Om du har frågor om beställningar eller andra kundrelaterade frågor kan du kontakta oss här: +46 (0) 247 360 00. order@ejendals.com. Öppet 8.00–16.30 (CET) måndag–fredag.

Gå till kontakt