Gå till innehåll

Uppdatering om leveranssituationen

Till våra kunder angående vår leveranssituation.

Vi ser ljuset i slutet av tunneln
Men det finns fortfarande några hinder längs vägen

Vi har för närvarande en allvarlig brist i vår leveranskapacitet för några av våra huvudprodukter, och det beklagar vi naturligtvis mycket.

Här vill vi förklara orsakerna till problemen och visa vilka åtgärder vi vidtar för att lösa dem.

 Orsakerna till situationen

  • Arbetsintensiva leverantörer i vår leveranskedja höll stängt under långa perioder 2021 på grund av covid. Detta har skapat en eftersläpning som har tagit tid att återhämta sig från.
  • Vi har haft längre ledtider för transporter. De är fortfarande mycket oförutsägbara, endast en av fem containrar anländer i tid.
  • Vi har ett brett produktsortiment med ett stort lager av de flesta produkterna, men vårt planeringssystem har inte riktigt klarat av att öka kapaciteten vid rätt tidpunkt för några av våra huvudprodukter.

Åtgärder för att förbättra situationen

  • Ledningsgruppen och jag drivs av ett starkt engagemang för att lösa den här situationen, inklusive alla avdelningar i företaget.
  • Under 2022 utökar vi säkerhetslagret för de huvudprodukter som saknas.
  • Vi utökar kapaciteten i leveranskedjan med nya leverantörer samt helg- och nattskift hos nuvarande leverantörer och i vår egen fabrik.
  • Vi investerar i ny maskinkapacitet i Finland som kommer att vara i drift under kvartal fyra 2022.
  • Vår leveranskedja har ökat sin produktion under det senaste kvartalet och mycket material är på väg till vårt distributionscenter.

Det finns fortfarande risker

  • Transportsituationen verkar ännu inte förbättras.
  • Det finns fortfarande risker relaterade till nya utbrott av covid i Kina med nedstängning av städer och regioner.

Jag ber återigen om ursäkt för vår oförmåga att leverera alla våra produkter i tid. Jag ber om ert tålamod och förståelse och jag försäkrar er att hela Ejendals team arbetar med att återställa vår produkttillgänglighet och leveranssäkerhet.

Anders Carlsson
vd

Anders Carlsson

vd för Ejendals