Gå till innehåll

Ejendals Safety Concept

Vi tillhandahåller mer än bara handskar och skor, vi tillhandahåller ett helt skyddskoncept som syftar till att ingen ska behöva skada sina händer eller fötter på arbetsplatsen.

FÖR ÖKAD SÄKERHET OCH BÄTTRE ARBETSMILJÖ 
Ejendals ambition är att eliminera skador på händer och fötter. Därför har vi tagit fram Ejendals Safety Concept – ett koncept som utformats för att lyfta säkerhetsfrågan hos arbetsgivare och förebygga skador på arbetsplatsen, skapa säkrare arbetsmiljöer och spara tid och pengar.

Ejendals skyddskoncept består av följande delar:

EJENDALS ACADEMY
Ejendals Academy är vårt utbildningscenter där vi lär ut allt vi kan om händer och fötter och hur man skyddar dem på bästa sätt. Ejendals Academy håller flera kurser om året för kunder, partners och återförsäljare. Undervisningen leds av interna och externa experter på personlig skyddsutrustning (PPE).
Dessutom anordnar vi skräddarsydda kundspecifika utbildningar.

SÄKERHETSBEDÖMNING
En viktig del av Ejendals skyddskoncept är säkerhetsbedömningen då vi gör en säkerhetsrond på kundens arbetsplats. Där utvärderar vi potentiella risker för dem som arbetar där, vilka hand- och fotskydd som passar bäst för verksamheten och hur kostnaderna för skyddsutrustningen kan sänkas på längre sikt.

IMPLEMENTERING
Efter säkerhetsbedömningen tar vi fram förslag på produkter och säkerhetslösningar som bäst passar kundens verksamhet och arbetsmiljö. Vi genomför produkttester för att säkerställa att säkerhetslösningarna uppfyller behoven och gör nödvändiga justeringar om det skulle behövas. Vårt främsta mål är din säkerhet och att du som kund känner dig nöjd.

UPPFÖLJNING OCH FEEDBACK
Eftersom saker och ting hela tiden förändras har vi regelbundna kontakter med kunderna för att vid behov kunna göra justeringar eller förbättringar, så att säkerhetslösningen förblir optimal. Fungerar allt som det ska? Har säkerheten på arbetsplatsen blivit bättre? Vi ser också till att allting fungerar smidigt med lagernivåer och leveranser. I vissa fall leder vårt samarbete till gemensam produktutveckling.

Ejendals Academy

Vi har ett eget utbildningscenter där vi lär ut allt vi kan om händer och fötter och hur man skyddar dem på bästa sätt.

Läs mer

Ejendals Safety Concept

Utformat för att skapa säkrare arbetsmiljöer och säkerställa att du och dina medarbetare är väl skyddade, varje dag.

About cookies on this website

This website uses cookies to improve your experience, for you to be able to share material on social media and for us to be able to measure the traffic on the website and display customized ads based on your surfing habits. By clicking on I ACCEPT, you agree that Ejendals and their partners use cookies. If you want to know more or if you want to change your cookie settings, you can go to the cookie policy at any time.