Gå till innehåll

Ejendals Safety Concept

Vi tillhandahåller mer än bara handskar och skor, vi tillhandahåller ett helt skyddskoncept som syftar till att ingen ska behöva skada sina händer eller fötter på arbetsplatsen.

FÖR ÖKAD SÄKERHET OCH BÄTTRE ARBETSMILJÖ 
Ejendals ambition är att eliminera skador på händer och fötter. Därför har vi tagit fram Ejendals Safety Concept – ett koncept som utformats för att lyfta säkerhetsfrågan hos arbetsgivare och förebygga skador på arbetsplatsen, skapa säkrare arbetsmiljöer och spara tid och pengar.

Ejendals skyddskoncept består av följande delar:

EJENDALS ACADEMY
Ejendals Academy är vårt utbildningscenter där vi lär ut allt vi kan om händer och fötter och hur man skyddar dem på bästa sätt. Ejendals Academy håller flera kurser om året för kunder, partners och återförsäljare. Undervisningen leds av interna och externa experter på personlig skyddsutrustning (PPE).
Dessutom anordnar vi skräddarsydda kundspecifika utbildningar.

SAFETY ASSESSMENT
En viktig del av Ejendals skyddskoncept är vår Safety Assessment då vi gör en säkerhetsrond på din arbetsplats. Där utvärderar vi potentiella risker för er som arbetar där, vilka hand- och fotskydd som passar bäst för verksamheten och hur kostnaderna för skyddsutrustningen kan sänkas på längre sikt.

IMPLEMENTERING
Efter säkerhetsronden tar vi fram förslag på produkter och säkerhetslösningar som bäst passar er verksamhet och arbetsmiljö. Vi genomför produkttester för att säkerställa att säkerhetslösningarna uppfyller behoven och gör nödvändiga justeringar om det skulle behövas. Vårt främsta mål är din säkerhet och att du som kund känner dig nöjd.

UPPFÖLJNING OCH FEEDBACK
Eftersom saker och ting hela tiden förändras har vi regelbundna kontakter med kunderna för att vid behov kunna göra justeringar eller förbättringar, så att säkerhetslösningen förblir optimal. Fungerar allt som det ska? Har säkerheten på arbetsplatsen blivit bättre? Vi ser också till att allting fungerar smidigt med lagernivåer och leveranser. I vissa fall leder vårt samarbete till gemensam produktutveckling.

Ejendals Academy

Vi har ett eget utbildningscenter där vi lär ut allt vi kan om händer och fötter och hur man skyddar dem på bästa sätt.

Läs mer

Ejendals Safety Concept

Utformat för att skapa säkrare arbetsmiljöer och säkerställa att du och dina medarbetare är väl skyddade, varje dag.