Gå till innehåll

Safety Assessment

Vi har skapat vår unika tjänst för säkerhetsbedömning för att hjälpa kunder att identifiera potentiella risker på arbetsplatsen och hur de bäst kan hanteras. Syftet är att skapa en säkerhetskultur där hög produktivitet och nöjda medarbetare premieras.

Safety Assessment utgör en viktig del av vårt Safety Concept och innebär att vi går en säkerhetsrond på kundens arbetsplats. Där tittar vi tillsammans med kunden på arbetsmiljön, bedömer eventuella säkerhetsrisker och vilka skydd för händer och fötter som de anställda behöver för att arbetsplatsen ska bli så säker som möjligt. Vi hjälper också till med kostnadseffektiva lösningar genom att identifiera rätt produkter för kundens behov. Kontakta din lokala säljare och boka ett besök för en säkerhetsbedömning

Ejendals Safety Assessment är en unik tjänst som hjälper våra kunder att förbättra säkerheten, öka produktiviteten och optimera lösningarna för händer och fötter.

EJENDALS SAFETY ASSESSMENT – BÖRJAN TILL EN SÄKER HELHETSLÖSNING.

  • Presentationsmöte
  • Besök och säkerhetsbedömning på arbetsplatsen
  • Utvärderingstester
  • Säkerhetsrapport
  • Uppföljningsmöten
  • Förslag på produktsortiment
  • Återkommande säkerhetsbedömningar (vanligtvis vartannat år)

Att optimera hand- och fotskyddet ger mer än enbart minskade skaderisker. Det kan dessutom spara både pengar och minska personalfrånvaron på grund av skador. Och eftersom vi finns i hela Europa kan vi erbjuda tekniskt stöd och personlig service på lokal, regional och nationell nivå.

Smidiga leveranser

Vi ser till att allting fungerar smidigt med lagernivåer och leveranser.