Gå till innehåll

TEGERA Produktvård

Ta hand om dina handskar och bevara deras skyddsfunktion

Se till att förvara dina TEGERA-handskar så att deras skyddsfunktion inte försämras. Vissa material som används i våra handskar, t.ex. naturgummi, har en begränsad hållbarhet.

Se medföljande instruktioner för information om hur handskarna bör rengöras, torkas och förvaras. Handskarna bör rengöras även invändigt. Vid återanvändning av skyddshandskar bör handskarna inspekteras och godkännas. Är handskarna hela och rena? Har skyddsegenskaperna försämrats?

Om du har använt handskarna för att hantera farliga kemikalier eller andra farliga material, ska de alltid kasseras vid arbetsdagens slut - eller tidigare, beroende på rekommendation.

HANDSKAR SOM AVFALL

Det bör finnas tydliga riktlinjer på arbetsplatsen för hur handskar ska användas och kasseras. Om handskarna i sig är brandfarliga måste de ibland kasseras på ett särskilt sätt. Särskilda miljöregler kan också gälla för handskar som använts som skydd mot farliga kemikalier.

TA HAND OM DINA TEGERA®-HANDSKAR

Tack för att du har valt TEGERA, märket för teknisk säkerhet, komfort och slitstyrka. Handskarna håller betydligt längre om du ger dem korrekt vård.

Rengör handskarna genom att skölja dem i kallt vatten och låt torka i rumstemperatur.

OBS! Alla handskar som varit i kontakt med kemikalier av något slag måste skickas till destruktion efter användning.

VANLIGA FRÅGOR

Hur kommer det sig att andra tillverkare rekommenderar att deras skyddshandskar tvättas i tvättmaskin, men inte TEGERA?
Svar: Det finns standardiserade tester som kan användas för att kontrollera att handskarnas funktion inte försämras av att tvättas i hemmet eller industriellt. Dessa tester utförs dock endast på oanvända handskar. Resultatet av testerna kan därför inte på ett rättvist sätt överföras på använda handskar.

Vem är ansvarig för handskarna om en tvättleverantör tvättar handskarna och sedan lämnar dem till användaren?
Svar: Om en tvättleverantör tvättar handskarna är det denna leverantörs ansvar att se till att handskarnas funktion inte påverkas negativt av tvätten.

En del tvättleverantörer tvättar handskarna och kontrollerar därefter deras funktion på nytt vid en testanläggning. Kan man lita på de resultaten?
Svar: Testresultaten kan ge en indikation, men tester bör bara utföras av ackrediterade testinstitut.

Är det skillnad på att tvätta och att rengöra en handske?
Svar: I vissa fall kan det vara det. Perkloretylen (PERC) används ofta för att rengöra läder utan vatten, medan tvätt vanligtvis sker med tvättmaskin, där vattentemperatur, tvättmedel och antal cykler kan variera.

Vilken handske passar dina behov?

Vilka material används i en skärskyddshandske? Vilken skyddsnivå behöver jag? Läs mer om våra material och ingrediensvarumärken.

Läs mer