Gå till innehåll

Undvik handskador med skyddshandskar

Tegera® skyddshandskar är utformade för att minska riskerna på arbetsplatsen

Skador på händer, fingrar och handleder kan ha en allvarlig inverkan på livet och återhämtningen går ofta mycket långsamt. Med korrekt skydd minimeras många potentiella skaderisker på jobbet.

Se till att alltid bära handskar som passar händerna och som utformats för att motverka riskerna i just din arbetsmiljö.

VIBRATIONSSKADOR

Arbete med vibrerande maskiner och verktyg kan med tiden leda till vibrationsskador på händer och handleder. Detta är skador som uppstår gradvis och som kan bli obotliga. Människor som arbetar med kraftigt vibrerande verktyg får dessutom ofta problem med smärta i nacke och axlar som strålar ner i armarna och händerna. Det är även vanligt med ont i axlarna och armbågarna.

Vibrationsdämpande handskar är ett effektivt sätt att motverka riskerna med vibrerande maskiner och verktyg. Det är bättre att förebygga skador än att försöka bota dem när de uppstår.

ÖVERKÄNSLIGHET OCH ALLERGI

Överkänslighet är en negativ reaktion på en antigen eller allergen som de flesta människor tål.

Allergi är en förvärvad överkänslighet mot ett visst ämne. Vissa yrkesgrupper exponeras i större utsträckning för ämnen som kan orsaka överkänslighet och allergi.

Med rätt skyddshandske kan överkänslighet och allergiska reaktioner från direktkontakt med huden förebyggas eller lindras.

KÖLDSKADOR

Redan när temperaturen faller under 10° C finns en reell risk för köldskador. Risken ökar dramatiskt om vindstyrkan och luftfuktigheten är hög.

Vid direktkontakt med kalla ytor kyls handen ner avsevärt. Personer som arbetar i kalla utomhusmiljöer är särskilt utsatta, men riskerna kan även uppstå inomhus, till exempel i livsmedelsindustrins frysrum.

KLÄMSKADOR

Kompressionsskador uppstår när det sker en mekanisk överbelastning på handens och fingrarnas vävnader och ben.

Krosskador uppstår ofta när händer fastnar mellan rörliga maskindelar. Om du arbetar med maskiner med rörliga delar är det extra viktigt att du väljer en handske som är av rätt storlek och tillverkad av ett mindre hållfast material, så att handsken lätt går sönder om du skulle fastna.

SKÄRSKADOR

När man arbetar med vassa material eller verktyg är det lätt att skära sig. Även oskyddade kanter på skärande maskiner och handverktyg är en stor riskfaktor. Därför är tillräckligt skärskydd anpassat efter arbetsplatsens risker av största vikt för din säkerhet och produktivitet.

Slagskyddshandskar

PORON® XRD är en stoppning som skyddar händerna mot slag utifrån. Det unika materialet känns utomordentligt mjukt tills det utsätts för tryck eller stötar, då det hårdnar för att skydda foten eller handen mot skador.

Gå till Slagskyddshandskar

Skyddshandskar med handledsstöd

Våra handledsstödjande handskar är utformade för dig som behöver stöd för handlederna i kombination med rörlighet och fingertoppskänsla. Handledsstödet stabiliserar handlederna och hjälper dig att hålla dem så raka som möjligt. Då orkar du arbeta längre utan att bli trött och risken för skador på lång sikt minskar. Titta närmare på följande handskar: 9190, 9195, 9183, 9196 och 9295. Du hittar dem i vår PRO Collection.

Gå till TEGERA PRO