Gå till innehåll

Vad Ejendals kan göra för dig

Vår vision är en säkrare dag utan skador på händer och fötter. När du investerar i hand- och fotskydd kommer du att se färre arbetsplatsskador, ökad närvaro och produktivitet samt sänkta totala omkostnader.

Vårt erbjudande

Vi är specialiserade på att utveckla, tillverka och marknadsföra skyddsprodukter av högsta kvalitet som skyddar både händer och fötter. På så sätt skapar vi en säkrare vardag utan skador. Vår djupa kunskap om arbetsskydd ligger till grund för utvecklingen av de produkter som skyddar människor på tiotusentals arbetsplatser i Europa och övriga världen. Genom ett nära samarbete med kunder och forskare kan vi utveckla produkter som håller högsta standard vad gäller säkerhet, slitstyrka och ergonomi.
En investering i hand- och fotskydd resulterar i färre arbetsplatsskador, ökad närvaro och produktivitet samt sänkta totala omkostnader.

Våra marknader

Ejendals har varit marknadsledande i Norden i många decennier. Vår expansion och etablering på den bredare europeiska marknaden har gett mycket positiva resultat och vi strävar efter att säkra vår närvaro i ännu större skala under de kommande åren.

En pålitlig partner

Våra produkter gör vardagen säkrare för dig och tiotusentals arbetsplatser runt om i Europa. Vår produktutveckling är en kontinuerlig process, mycket tack vare vårt nära samarbete med forskare, leverantörer och kunder. Våra FoU-anläggningar säkerställer att varje ny modell är bättre och säkrare på alla sätt.

Kundservice

Kundrelationer är viktigast för oss och det är därför vi finns representerade i de flesta europeiska länder. Detta gör det enkelt att kontakta oss när du behöver hjälp med hand- och fotskydd, eller med andra tjänster såsom säkerhetsbedömning eller för att boka ett deltagande i Ejendals Academy.

Snabb leverans

”Kontakta oss i dag om du behöver produkter i morgon”, var vår grundare Valfrid Ejendals motto. Vi vet hur viktig säkerheten är och varför säkerhetsåtgärder måste vidtas omedelbart. Därför är snabba leveranser något vi är kända för och avser att fortsätta med.

Kvalitet i varje söm

Ejendals grundläggande koncept är att leverera premiumkvalitet. Därför äger och driver vi vår skofabrik i Finland och har ett långsiktigt samarbete med noggrant utvalda fabriker över hela världen, vilket kapar mellanhänderna i processen. Vi har också våra egna FoU-anläggningar och testlab i Sverige och Finland.

Design och funktion

Design och funktion går hand i hand i alla våra produkter. Design har en fantastisk förmåga att förbättra den primära funktionen avsevärt för skyddsprodukter. Under årens lopp har vi vunnit många prestigefyllda internationella designpriser, bland annat det eftertraktade Red Dot Award.

En skada är en för mycket

Mer än hälften av det totala antalet arbetsplatsskador varje år utgörs av skador på extremiteter – händer, handleder, fingrar, fötter, vrister och tår.
Skadade arbetstagare kan behöva sjukskrivas från arbetet, vilket också potentiellt påverkar deras försörjningsmöjligheter. Företaget kan få minskad produktivitet och ökade merkostnader om den skadade arbetstagaren behöver sjukskrivning och rehabilitering. Genom att investera i rätt hand- och fotskydd i dag bidrar du till att öka lönsamheten för ditt företag i framtiden.

Ejendals Safety Concept

Vi säljer inte bara skor och handskar på Ejendals. Vi erbjuder ett helhetsgrepp på säkerhet som vi kallar Ejendals säkerhetskoncept, som syftar till att minska antalet arbetsplatsskador, öka arbetsnärvaron och minska de totala kostnaderna. Vårt säkerhetskoncept består av utbildning och kunskapsutbyte genom Ejendals Academy, en formell säkerhetsbedömning, rekommendationer och implementering av rätt produktsortiment samt vidare uppföljning och feedback. Detta är en heltäckande strategi där både säkerhet och kundservice ingår. En investering i kvalitetsskydd som nu betalar sig själv på lång sikt.

Genom vårt erbjudande vill vi säkerställa att alla människor är väl skyddade, så att de kommer hem tryggt till sina familjer varje dag.

Anders Carlsson, vd för Ejendals

 

Ejendals Safety Concept

Mer än skor och handskar. Läs mer om Ejendals fullständiga skyddskoncept.

Till skyddskonceptet

Ejendals hjälper dig att skapa en säkrare arbetsdag med professionella produkter från våra varumärken TEGERA skyddshandskar och JALAS skyddsskor. Vi ser även till att alla på arbetsplatsen har den skyddslösning för händer och fötter som passar bäst för deras specifika arbetsuppgifter.

Kvalitet som lönar sig!

Läs mer om fördelarna med kvalitetsskyddsprodukter.

Läs mer

Kom hem tryggt varje dag!

Ejendals vision är noll skador på händer och fötter till gagn för såväl medarbetaren som företaget och samhället.