Gå till innehåll

Ejendals nya testmetoder ger ett förbättrat handskydd mot farliga kemikalier

Ejendals är marknadsledande inom personlig skyddsutrustning (PPE), och nu har vi gått ett steg längre. Vi kan nu godkänna olika materials prestanda mot svåra kemikalier med hjälp av ett automatiserat system för analys av permeation.

Alla arbetsgivare som har medarbetare som arbetar med farliga material eller i en potentiellt farlig miljö, till exempel inom sjukvården, tillverkningsindustrin, försvarssektorn, i renrum eller med industrikemikalier, måste tillhandahålla skyddsutrustning som uppfyller kraven i PPE-förordningen (EU) 2016/425.

Att välja de handskar som ger det bästa skyddet mot kemikalier kan vara komplicerat. Handskarna måste förhindra att kemikalier tränger igenom och bryter ner handsken så att du är fullständigt skyddad. Permeation är när en kemikalie tränger igenom handskens material genom molekylär diffusion. Detta sker även om det inte finns några fysiska hål i handsken. Nedbrytning innebär att handskens fysiska egenskaper förändras och skadas efter kontakt med kemikalier.

Varför har Ejendals ett laboratorium för kemisk permeation?

Ejendals bestämde sig för att investera i ett förstklassigt laboratorium för att kunna erbjuda det bästa skyddet mot skadliga kemikalier.

”Den här typen av testning är ett avgörande steg för att uppnå vår vision – inga skador på händer och fötter”, säger Bart Vervust, Chemical Compliance Manager på Ejendals.

Hur mäts permeation?

Permeation mäts genom att materialets utsida exponeras för den kemikalie man vill mäta.

Exponeringen är total och konstant och efterliknar en fullständig nedsänkning av en handske. Materialets insida analyseras för att fastställa mängden kemikalier (om några) som passerar genom materialet. Detta är osynligt för blotta ögat men den sofistikerade testutrustningen kan registrera mycket små molekyler som tränger igenom skyddslagret. På så sätt kan handskarnas skyddsprestanda mätas i realtid.

Vad är ”genombrottstid”?

Genombrottstiden är den tid som förflutit mellan materialets första exponering för kemikalien och när permeationshastigheten når ett målvärde. Tester som utförs enligt EN 16523-1 har ett målvärde på ett mikrogram kemikalie som passerar genom varje kvadratcentimeter material per minut.

Genombrottstiden kartläggs och registreras med hjälp av programvara för att få fram materialets skyddsnivå. När mätningar gjorts enligt standardmetoden är genombrottstiden det värde som kan användas för att jämföra olika materials prestanda.

Ejendals automatiserade permeationssystem

De automatiserade systemen förkortar analystiden med hjälp av nya, parallella testmetoder som bestämmer handskmaterialets motståndskraft mot kemisk permeation enligt EN 16523-1.

De olika automatiserade systemen kan testa olika svåra kemikalier eller samma kemikalie i flera automatiserade processer. Dessutom ger systemet oss flexibiliteten att variera testhastigheten beroende på testexemplarets genombrottstid, som kan variera avsevärt från en minut upp till åtta timmar. Det gör att vi inte behöver invänta långa tester för att få ett fullständigt resultat.

Ett team av experter

Alla kemiska prestandadata lagras i en databas. Med den här nya analysutrustningen samt våra interna experter kommer databasen att fortsätta växa i ännu snabbare takt. Våra kemikalieskyddsexperter hjälper dig gärna att välja rätt personlig skyddsutrustning.

TEGERA Kemikalieskyddshandskar

Om du arbetar med olja och kemikalier utan att skydda händerna utsätter du inte bara huden för risker. Även nervsystemet och inre organ riskerar att skadas. Alla Ejendals kemikaliehandskar är testade och godkända enligt EN 374 för risker med mikroorganismer och/eller kemikalier.

Gå till handskar

Guide – Kemikalieskyddshandskar

Använd vår kemikalieskyddsguide eller kontakta någon av våra säljare för att hitta en handske som ger rätt skydd mot en viss kemisk blandning.

Läs mer