Gå till innehåll

Sustainable Safety

Vi är fast beslutna att slå in på en mer hållbar väg. Läs mer om det arbete vi har åstadkommit hittills och de förbättringar vi aktivt strävar efter.

Hållbarhet är ett långsiktigt åtagande. Ett litet steg i taget där varje delmål räknas.

Vi levererar skyddsutrustning av hög kvalitet till arbetande människor över hela världen, för att garantera din säkerhet och främja hälsan, även utanför arbetstid.
Därför är säkerhet och hållbarhet en del av vår kärnverksamhet.
Varje steg vi tar i vårt hållbarhetsarbete är enormt viktigt. Ett exempel på detta är EcoVadis silvermedalj som vi tilldelades 2023. Vårt långsiktiga mål är att få EcoVadis guldmedalj. 

People, product and planet

Vår grund för hållbar tillväxt bygger på tre kärnområden: people, product och planet. Inom vart och ett av dessa områden deltar vi i olika initiativ som bidrar till noggrant utvalda delar av FN:s mål för hållbar utveckling. Låt oss titta närmare på det första kärnområdet: People.

People

Vi har ett systematiskt och proaktivt förhållningssätt till säkerhet på arbetsplatsen. Det omfattar riskobservationer, säkerhetsbedömningar och snabba åtgärder för att förhindra tillbud och olyckor. Vi bistår våra kunder i deras säkerhetsarbete och verkar för att förbättra säkerheten internt på Ejendals.

Sedan 2022 utbildar vi våra medarbetare i vår uppförandekod. Vi kräver även att våra leverantörer följer uppförandekoden. Övriga samarbetspartner måste följa de etiska krav som ställs i uppförandekoden, där deras ansvar, inklusive CSR-frågor, tydligt anges. 

Vi uppmuntrar transparens och ansvarsskyldighet och erbjuder en öppen funktion för visselblåsning som är tillgänglig för alla.

 

Uppförandekod

Läs mer om Ejendals uppförandekod och vårt pågående arbete för att uppfylla vårt sociala ansvar.

Läs mer

Product

Ejendals har åtagit sig att producera robusta, högkvalitativa produkter ur ett hållbarhetsperspektiv genom att använda mer återvunnet och biobaserat material. Det är värt att notera att kollektionen JALAS Green Line skyddsskor banade väg redan 2009 genom miljömärkningen Ecolabel.

Vi är aktiva medlemmar i Leather Working Group som kämpar för en ansvarsfull global lädertillverkning. Många av våra skor och handskar är tillverkade av läder från LWG-certifierade garverier, och listan över produkter utökas ständigt. Vi köper för närvarande 60 % av lädret till våra JALAS-skor från LWG-certifierade leverantörer.

Ejendals arbetar kontinuerligt med att ersätta farliga kemikalier med säkra alternativ i både tillverkningsledet och i produkterna, enligt den omfattande förteckningen över begränsade ämnen.

Flera TEGERA-handskar och JALAS-strumpor uppfyller kraven i OEKO-TEX STANDARD 100 vilket garanterar att dessa produkter inte skadar människors hälsa.

Även våra förpackningar har optimerats. Vår nya skokartong är FSC-märkt och har en större andel återvunnen kartong samt en effektiv design. Förpackningsmaterialet är dessutom platsbesparande och tydligt märkt.

Skärskyddshandskar gjorda av biobaserad Dyneema-fiber har funnits i vårt sortiment under en tid. Vi är nu glada att kunna presentera ytterligare tre hållbara handskar, i linje med vår strategi att kontinuerligt utöka vårt utbud med fler hållbara produkter.

Produkter och certifikat

Vilket certifikat eller vilken märkning har produkten? Och vad betyder de olika certifikaten och märkningarna?

Ta reda på det!

Planet

Ejendals strävar efter att minimera utsläppen inom alla delar av verksamheten. Det finns dock vissa områden inom PPE-branschen som ligger utanför vår kontroll. Detta gäller till exempel utsläpp från transporter samt kemikalier som används i tillverkningen. Vi är medvetna om att alla företag i branschen har samma problem. För att ta itu med dessa utmaningar har vi ett nära samarbete med våra partner med avsikt att utveckla långsiktiga lösningar.

På våra anläggningar i Leksand och Jokipii används 100 % förnybar el. I Jokipii har vi dessutom gått ett steg längre och producerar energi via vårt egenägda solpanelssystem.

Majoriteten av våra skor tillverkas i Jokipii i Finland, vilket minskar utsläppen i samband med transporter. På global nivå är sjötransporter vårt huvudsakliga transportsätt för inkommande leveranser. Vi samarbetar aktivt med våra transportpartner för att minimera koldioxidutsläppen.

Våra handskar designas i Sverige och tillverkas i Asien, och det huvudsakliga transportsättet till Sverige är sjötransport. När de väl är här sköts alla transporter utom de sista kilometrarna effektivt via järnväg.

Vidare gynnar vår tjänstebilspolicy elbilar. Säkerhet är fortsatt vår högsta prioritet, men vi satsar även på att förlänga produkternas livslängd för att minimera avfallet. Dessutom strävar vi efter att förbättra återvinningsbarheten för vårt avfall, som en del av vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsdeklaration

Hållbarhet är centralt i vår verksamhet. Läs mer om de åtgärder vi har vidtagit hittills i vår hållbarhetsdeklaration.

Läs mer

Läs mer om våra olika hållbarhetsprojekt och produkter på sidorna nedan!